Garens Haakgaren brei-haakbenodigdheden Pakketten Breipatronen, haakpatronen 0

Algemene voorwaarden betsys-wolwinkel.nl

Algemene voorwaarden betsys-wolwinkel.nl onderdeel van detruienwinkel.nl

 

Definities:

De ondernemer: Betsy Verduijn

Winkel: Dorpsstraat 21, 3881 BA Putten.

Webwinkel: www.betsys-wolwinkel.nl (onderdeel van detruienwinkel.nl)

E-mailadres: contact@betsys-wolwinkel.nl

Tel.0031 (0) 6 27 190 938

Kamer van Koophandel Harderwijk: 52598810                          

 ING Putten:                                       NL91INGB0006036244 te name van detruienwinkel.nl

 

De klant:

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een koop op afstand aangaat met de ondernemer

 

1.

 

Algemeen

 

1.1

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan via de online winkel www.betsys-wolwinkel.nl.

 

1.2

Onderstaande voorwaarden kunnen te alle tijden door betsys-wolwinkel.nl gewijzigd worden.

 

1.3

Door een bestelling te plaatsen bij betsys-wolwinkel.nl verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

1.4

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2.

 

Prijzen

 

2.1

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW.

 

3.

 

Verzendkosten

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

3.4

 

 

 

 

3.5

 

 

 

3.6

Voor bestellingen tot een bedrag van € 30,00 euro brengen wij portokosten in rekening als volgt:

Brievenbuspakje € 4,25

Pakket tot 10 kg. € 6,95

Retourzendingen/ kosten in geval van herroeping

Wanneer de klant een bestelling tot € 30,00 in zijn geheel retour stuurt dan ontvangt de klant de kosten van de goederen inclusief de kosten van de portokosten voor de levering retour, dus het totale factuurbedrag.

Gratis verzending voor bestellingen boven een bedrag van € 30,00.

Verzendkosten retourzending:

Ingeval van en retourzending zijn de portokosten voor rekening van de klant. Dit geldt ook voor de bestellingen tot € 30,00.

Desgewenst sturen wij een ander artikel weer gratis naar de klant.

 

Uw pakket ophalen bij een Post.nl locatie

Binnen afzienbare tijd is deze optie mogelijk. U kunt dan tijden het bestellen kiezen voor ‘ophalen bij en Post.nl locatie’.

 

Herroeping

De wettelijke bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in na de dag waarop de consument het product ontvangt.

Maakt een consument gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt hij/zij de overeenkomst. Dit betekent dat de consument de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd voorbij is, kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan ook al voor de levering van het product gebruik maken van de bedenktijd.

Bestelt de consument verschillende producten tegelijk? Maar levert u deze niet tegelijkertijd? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

 

 

 

4.

 

Betaling

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

Betalen via SiSow

U kunt op onze site online betalen met IDeal via Sisow. U rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Wij zullen u bestelling na ontvangst van de betaling altijd aanvaarden en uitvoeren. Mocht het zo zijn dat een artikel is uitverkocht dan nemen wij contact met u op over de levertijd van het artikel of eventuele terug storting van het bedrag op uw rekening.

 

Zodra wij de betaling hebben ontvangen wordt de bestelling naar u toegestuurd.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan wolwinkelputten te melden.

 

5.

 

5.1

 

 

 

 

5.2

5.3

Levering

Alle bestellingen worden na ontvangst van de betaling aangeboden voor
verzending bij Post.NL Als het pakket door de brievenbus kan ontvangt u het in huis via de brievenbus. Bestellingen voor 15.00 uur worden dezelfde dag nog verstuurd.

 

Bestellingen tot 10 kg worden verstuurd via Post NL.

Desgewenst kunt u ervoor kiezen een pakket aangetekend te laten versturen. Het pakket wordt door Post NL thuis aangeboden. Bent u niet thuis dan kunt u het pakket afhalen op het Post.NL Service Point. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij wolwinkelputten.nl, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 

5.4

Betsys-wolwinkel.nl streeft ernaar om na ontvangst van uw betaling de bestelling nog dezelfde dat te versturen. Dit is behoudens overmacht door staking of storing in het Internet, post- en/of betalingsverkeer.

 

 

5.5

Betsys-wolwinkel.nl is niet aansprakelijk voor evt. schade/verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.
Vriendelijk verzoek om bij de betaling duidelijk het afleveradres te vermelden.

 

 

 

6.

6.1

Terugbetaling retouren

Bevalt het artikel u niet en u wilt geen vervangend artikel ontvangen dan wordt het volledige factuurbedrag teruggestort op uw bankrekening. Zodra wij het artikel retour hebben ontvangen, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, wordt het aankoopbedrag per omgaande teruggestort.

 

7.

 

Klachten

 

7.1

Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid klachten hebben over de brei- of haakgaren of de verzending laat het even schriftelijk via de e-mail of per post weten. Wij doen er alles aan om met u tot een passende oplossing te komen.

 

 

8.

 

Aansprakelijkheid

 

8.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van krimp van het breigaren door het verkeerd volgen van de wasvoorschriften. Advies voor het wassen van de wol treft u aan op het label.

 

8.2

Betsys-wolwinkel.nl is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als gevolg van  
beeldschermkwaliteit.

 

8.3

Indien onopzettelijk door typ, –zet –of drukfouten verkeerde prijsinformatie op de
website is vermeld zal deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Ook op al gedane bestellingen kunnen prijswijzigingen als gevolg van bovenstaande worden
doorgevoerd, indien de bestelling nog niet verzonden is. Desgewenst mag de klant vanwege bovenstaande prijswijziging de gedane bestelling kosteloos annuleren.

9.

 

Overmacht

 

9.1

In het geval van overmacht heeft betsys-wolwinkel.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat betsys-wolwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit gegeven de omstandigheden naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.

 

Privacy

 

10.1

 

 

10.2

Persoonsgegevens worden enkel opgenomen in het klantenbestand van betsys-wolwinkel.nl en zullen niet beschikbaar gesteld worden aan derden.

 

AVG Privacy wet – aanpassing algemene voorwaarden wolwinkelputten.nl

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Detruienwinkel.nl is goed voorbereid op de AVG, hiertoe zijn de volgende punten opgenomen:

 

Bewustwording
De directie van wolwinkelputten.nl is op de hoogte van de nieuwe privacy-regels en is zich ervan bewust dat de regels goed toegepast moeten worden. Alles wordt eraan gedaan om te onderzoeken wat nodig is om aan de AVG te voldoen.

Rechten van betrokkenen
betsys-wolwinkel.nl is een webshop en om de bestellingen per koerier te laten versturen is het nodig om uw adresgegevens te bewaren. Onder adresgegevens wordt in dit geval verstaan:
NAW-gegevens
Naam, Adres, PC Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres

·       Deze gegevens worden bewaard in het beschermde deel van de website.
Het doel van het bewaren is: uw adresgegevens hebben wij nodig om de bestelling naar u toe te sturen.

·       De reden van bewaren is om acties te doen voor bijvoorbeeld trouwe klanten of mensen gericht te mailen met een aanbieding.

·       Als een klant aangeeft dat zij/ hij graag ziet dat de NAW-gegevens worden verwijderd uit het adressenbestand dan zullen wij hier te allen tijde aan voldoen. Stuur dan een e-mail naar: contact@betsys-wolwinkel.nl

Overzicht van verwerkingen
Verzenden pakketten per koerier
Een klant die breigaren of ander artikel wil bestellen via betsys-wolwinkel.nl voert zelf zijn/haar NAW-gegevens en zo nodig aflevergegevens zoals hierboven genoemd in via ‘mijn betsys-wolwinkel.nl’
Om een pakket per Koerier met Post.nl aan u te versturen voeren wij de door de klant aangeleverde adresgegevens in, in het bestand (beschermd deel) van Post.nl met als doel de pakketzegels te gebruiken voor het verzenden van de bestelling

Betalingen via Sisow
Besteld de klant een pakket bij betsys-wolwinkelputten.nl dan wordt betaald via Sisow via de beschermde bankomgeving van de klant. Het bankrekeningnummer van de klant wordt door betsys-wolwinkel.nl alleen gebruikt voor het terugbetalen van eventuele retour zendingen. De bankgegevens worden niet in een bestand bewaard en zijn dus voor eenmalig gebruik.

Data Protection Impact Assesment (DPIA)
Omdat betsys-wolwinkel.nl geen gegevens van cliënten verwerkt die een hoge privacy risico’s met zich meebrengt wordt dit punt verder niet uitgeschreven.

Privacy by design & privacy by default
Privacy by Design
Dit punt is met name van toepassing voor ICT Bedrijven, betsys-wolwinkel.nl is geen ICT-bedrijf en zij gebruikt alleen maar de NAW-gegevens zoals hierboven genoemd.

Privacy by default
De NAW-gegevens die de klant invult bij ‘mijn betsys-wolwinkel.nl’ zijn te allen tijde onzichtbaar voor derden.
Nieuwsbrief
Via een formulier op de website heeft de klant de mogelijkheid om zich aan te melden voor de Nieuwsbrief van wolwinkelputten.nl welke een aantal keren per jaar via de e-mail zal worden toegestuurd. De nieuwsbrieven worden alleen toegestuurd aan klanten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Een klant kan zich altijd weer afmelden voor deze nieuwsbrief via de optie die is vermeld in de voetregel van de nieuwsbrief.

Functionaris voor gegevensbescherming
Voor betsys-wolwinkel.nl is het niet nodig om een functionaris voor gegevens bescherming aan te stellen.

Meldplicht datalekken
Definitie datalek: Een data breach of datalek wordt gedefinieerd als het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een onvertrouwd publiek.

De website van betsys-wolwinkel.nl is uitgevoerd in een beveiligde https:// verbinding. Tevens wordt gewerkt met een goed anti virusprogramma, waarvoor op gezette tijden een update plaatsvindt.

Verwerkingsovereenkomsten
betsys-wolwinkel.nl werkt met een aantal partijen samen waarvoor zij een verwerkersovereenkomst moet afsluiten. Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevens heeft uitbesteed of die vanuit zijn/haar professie de gegevens zou kunnen inzien. De ‘bewerker’ heeft een aantal afgeleide verplichtingen voor onder meer beveiliging en geheimhouding van gegevens. Voor betsys-wolwinkel.nl gaat het om 3 partijen waarmee een bewerkersovereenkomst wordt afgesloten.

Het betreffen:
de Webmaster Haagen Internet treedt op als webhostingpartij. Dit betekent dat op de server gegevens worden verwerkt van klanten mails, weborders etc. Hiertoe heeft Haagen Internet een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld die zowel door Haagen Internet als wolwinkelputten.nl is ondertekend.
de koerier Post.nl
link naar de algemene voorwaarden van Post.nl
IDeal in dit geval Sisowlink naar de privacy voorwaarden van Sisow

Leidende toezichthouder
betsys-wolwinkel.nl heeft geen vestigingen in meerdere EU-landen, derhalve is aanstellen van een leidende toezichthouder niet van toepassing

Toestemming
betsys-wolwinkel.nl gebruikt alleen ‘gewone’ persoonsgegevens van de klant die de klant vrijelijk heeft verstrekt door middel van het verstrekken van NAW-gegevens via ‘mijn account’ in de webshop.

Ondubbelzinnig. Door middel van het invullen van uw NAW-gegevens en/of afleveradres in ‘mijn betsys-wolwinkel.nl, verstrekt u doormiddel van uw aanmelding aan de directie van wolwinkelputten.nl ondubbelzinnig toestemming om uw adresgegevens te gebruiken voor het toesturen van uw pakket. Deze tekst treft u ook aan in de orderbevestiging-email van uw bestelling.

Dd. 17 mei 2017

 

11.

 

Copyright

 

 

Tekst en beeldmaterialen van deze website mogen zonder schriftelijke
toestemming van betsys-wolwinkel.nl niet worden gekopieerd, gepubliceerd of anderszins gebruikt worden.

 

 

?>